Sök
Produkter

Kvalitet

Vi är erkända som en ledande kvalitetstillverkare när det gäller lyft- och lasthanteringsprodukter. Många års erfarenhet och kunskap ligger till grund för vårt breda och innovativa produktsortiment.   

Systematisk kvalitetskontroll i varje tillverkningssteg, från råmaterial till färdig produkt, garanterar en hög säkerhet och lång livslängd.  

Typprovning
Som ett led för att verifiera design, material, värmebehandling och tillverkningsmetoder så typtestas varje produkttyp i respektive storlek i syfte att visa att produkterna uppfyller ställda krav. Nedanstående tester är i första hand relevanta.

Deformationstest
Provkraften (MPF, Manufacturing Proof Force) är den kraft som varje enskild produkt utsätts för vid produktionstillfället(undantaget mjuka sling). Produkten ska klara den här kraften utan att produkten ska formförändras jämfört med specificerade värden beskrivet i internationella standards. MPF är 2,5 gånger arbetslasten(WLL) och 62,5% av MBF (minsta brottkraften).

Statiskt brottprov
Brottkraften (MBF, Minimum Breaking Force) för varje produkttyp i varje strolek är tydligt specificerad. Brottvärdet för produkten måste klara de minimikrav som ställs enligt internationell standard och maskindirektiv. Arbetslasten (WLL = working load limit) muliplicerad med en angiven säkerhetsfaktor är detsamma som MBF.

Utmattningsprov
Genom att simulera det tuffast av arbetsbelastningar så ska varje lyftprodukt, utom mjuka sling, klara en miniminivå av 20.000 lastcykler enligt föreskrivna anvisningar.

 

Fabrikstest

Under tillverkningsprocessen utföres systematiska tester av varje enskild
produkt vilket är väl föreskrivet i internationella standards.

Följande tester är särskilt viktiga. 

Sprickkontroll
All lyftutrustning är sprickkontrollerad med magnetpulverprovning (Magnaflux) i enlighet med EU-standarden.

Provkraft
100% av alla komponenter och varje enskild kättinglänk provbelastas med en provkraft motsvarande MPF innan leverans. 

Visuell inspektion
Varje ensklid lyftkomponent och kättinglänk inspekteras visuellt för att upptäcka eventuella defekter. 

Brottprov
Brottprov och brottförlängningsprov görs löpande på kätting. 

Bockprov
Bockprover görs för att verifiera svetsens styrka på svetsade öglor och kätting.

Hårdhetskontroll
Under produktion tas prover från varje batch för hårdhetskontroll.

Ditt namn:
Din e-post:
Ditt land:
Skicka