Sök
Produkter
Förtöjningsbult - T-bult nr 8252

Förtöjningsbult - T-bult nr 8252

Standard: Godkänd av tredjepart enl. Norsk standard för fiskodling
Material: Höghållfast stål. Härdat och anlöpt, klass 6
Utförande: Alla delar är varmförzinkade + brun färgmarkering


Borrdiameter motsvarande bultens diameter + 4 mm.
Vi rekommenderar att alla bultar monteras med fogmassa som godkänts för detta ändamål.
Fogmassan bör ha minst samma styrka som bulten. Följ anvisningarna från leverantören av fogmassa.

Alla mått i mm

Detaljerad information

CAD Artikelnr MBL ton dim. L G E T Vikt kg
A825232 40 Ø32 400 72 35 300 5.5
A825238 60 Ø38 500 84 42 350 9
A825445 80 Ø45 500 105 45 400 13.2
A825245 80 Ø45 600 105 45 400 14.3
A825450 100 Ø50 500 100 45 400 13.3
A825250 100 Ø50 700 110 50 400 20.3
A825256 130 Ø56 800 127 50 400 30.3
A825265 170 Ø65 800 140 58 400 38.3
Ditt namn:
Din e-post:
Ditt land:
Skicka
© Gunnebo Industries AB 2021