Søk
Produkter

Kvalitet

Gunnebo er kjent som en kvalitetsprodusent, og dette kommer ikke minst til uttrykk i våre GrabiQ-produkter.

Lang produktlevetid og høy grad av sikkerhet sikres gjennom systematisk kvalitetskontroll i hver fase av produksjonen fra råmateriale til ferdig produkt. 

Typetesting
Hver dimensjon av komponenter og kjetting er blitt typetestet for å dokumentere at kravene til mekaniske egenskaper er oppfylt. Følgende testprosedyrer er særlig relevante:

Deformasjonstest
Komponenten strekkes til den prøvelast som gjeldende standard krever, og kontrollmåles for å verifisere at det ikke er avvik fra opprinnelig dimensjon utover tillatte toleranser.

Bruddtest
For hvert produksjonsparti skal det verifiseres at komponentene oppfyller krav til minimum bruddstyrke. Denne tilsvarer tillatt arbeidslast (WLL) multiplisert med sikkerhetsfaktoren.

Utmattingstest
Utmattingstest utføres i pulsator testmaskiner for å simulere effekten av langvarig bruk.

Testing under produksjon
Det gjennomføres fortløpende testing under produksjonen, i henhold til kravene i gjeldende standarder. Følgende testprosedyrer er særlig relevante:

Ikke-destruktiv test/inspeksjon
Det gjennomføres sprekksøking med fargevæske/magnetpartikler på 3% av alle smidde komponenter.
Samtlige produkter gjennomgår visuell inspeksjon for å eliminere avvik.

Prøvelast
Gunnebo gjennomfører 100% testing av alle løftekomponenter og kjettingledd. Prøvelast er 2,5 ganger tillatte arbeidslast (WLL), tilsvarende 62,5% av minimum bruddlast. 

Bruddlast og forlengelse
Testing av bruddlast og forlengelse foretas på et utvalg av toppløkker og kjettinglengder. 

Bøyemotstand
Et utvalg av toppløkker og kjetting testes for å verifisere minimum bøyemotstand.

Prosentvis forlengelse

Ditt navn:
Din epostadresse:
Ditt land:
Send
© Gunnebo Industries AB 2024